Kalendarz prawny – listopad 2016

Grudzień 13, 2016

AKTUALNOŚCI PRAWNE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M. P. z dnia 24 października 2016 r. poz. 996). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października […]

Kalendarz prawny – październik 2016

Grudzień 11, 2016

AKTUALNOŚCI PRAWNE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 16 września 2016 r. poz. 1491). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie […]

Kalendarz prawny – wrzesień 2016

Grudzień 11, 2016

AKTUALNOŚCI PRAWNE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz. 1250). Weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r., z wyjątkiem art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2, które weszły […]

Kalendarz prawny – sierpień 2016

Grudzień 11, 2016

AKTUALNOŚCI PRAWNE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1125).Weszło w życie z dniem 28 lipca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. […]

Kalendarz prawny – lipiec 2016

Lipiec 8, 2016

AKTUALNOŚCI PRAWNE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r. poz. 893). Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci […]

Kalendarz prawny – maj 2016

Maj 12, 2016

AKTUALNOŚCI PRAWNE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 543). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług […]