Celem praktyk jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu metod i technik wyceny nieruchomości oraz przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego, niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Informacje

  • Praktyki prowadzone są wspólnie przez rzeczoznawców majątkowych: Michała Kotkowskiego, Dariusza Trojanowskiego i Pawła Kisiel.
  • Grupa liczy maksymalnie 15 praktykantów.
  • Praktyki trwają 6 miesięcy, a spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w Sopocie, w dni robocze, po godzinie 16:00.
  • W ramach praktyk wykonanych jest 6 następujących projektów operatów szacunkowych:

a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

  • Wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. We wcześniejszej edycji praktyk koszty te wynosiły około 2200 zł. Dodatkowe opłaty pobierane są za koordynację i dziennik praktyk przez organizatora (Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych). We wcześniejszej edycji praktyk koszty te wynosiły około 600 zł.

Dodatkowe informacje dostępne są w pliku „Praktyki zawodowe – informacje i wytyczne”, który dostępny jest do pobrania na stronie.

Wymagania dla kandydatów na  rzeczoznawców majątkowych

  • Kandydaci muszą posiadać podstawy teoretyczne w zakresie wyceny nieruchomości (w szczególności dotyczące metod i technik wyceny). Spotkania mają charakter warsztatowy i nie obejmują wykładów z teorii wyceny.
  • Kandydaci muszą samodzielnie pozyskać nieruchomości do poszczególnych projektów operatów szacunkowych.

W razie zainteresowania rekrutacją na kolejną edycję praktyk prosimy o pobranie ze strony oraz odesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej w formacie „Word” na adres kontakt@mkinvest.com.pl.

Pobierz plik z informacjami i wytycznymi dotyczący praktyk

Pobierz plik Word z ankietą rekrutacyjną