W ramach wyceny gruntów, budynków i lokali wykonujemy następujący zakres usług:

 • wycena gruntów budowlanych,
 • wycena gruntów inwestycyjnych,
 • wycena gruntów rekreacyjnych,
 • wycena nieruchomości drogowych,
 • wycena gruntów i gospodarstw rolnych,
 • wycena gruntów leśnych,
 • wycena domów mieszkalnych,
 • wycena domów rekreacyjnych,
 • wycena nieruchomości zabytkowych,
 • wycena lokali mieszkalnych,
 • wycena apartamentów.

Opracowania wykonujemy dla potrzeb ustalenia ceny kupna/sprzedaży, podziału majątku, określania wartości odszkodowań oraz zarządzania portfelem nieruchomości, a także dla celów kredytowych, księgowych, sądowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i informacyjnych.