W ramach wyceny nieruchomości komercyjnych wykonujemy następujący zakres usług:

  • wycena nieruchomości usługowych,
  • wycena nieruchomości handlowych,
  • wycena nieruchomości biurowych,
  • wycena nieruchomości magazynowych,
  • wycena nieruchomości produkcyjnych,
  • wycena nieruchomości hotelowych,
  • wycena stacji paliw,
  • wycena terenów inwestycyjnych.

Opracowania wykonujemy dla potrzeb ustalenia ceny kupna/sprzedaży, podziału majątku, określania wartości odszkodowań oraz zarządzania portfelem nieruchomości, a także dla celów kredytowych, księgowych, sądowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i informacyjnych.

Wycena nieruchomości komercyjnych na potrzeby transakcji kupna-sprzedaży oraz dla potrzeb kredytowych

Województwo pomorskie to najczęstszy zakres działalności naszej firmy, jednak w przypadku większych projektów nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski Najwięcej wycen wykonywanych jest na potrzeby oceny wartości w przypadku zawierania umów kupna-sprzedaży. Bez względu na to, czy planujesz zakup nieruchomości usługowej, przemysłowej czy handlowej możesz skorzystać z naszych usług. Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie wykonywanych wycen na różnych obszarach oraz w różnorodnych celach. Z naszych usług możesz także skorzystać, jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić w związku z koniecznością wniesienia nieruchomości aportem do spółki lub podziałem majątku. Wykonana wycena może także posłużyć do analizy, czy aktualna wartość nieruchomości komercyjnej jest wystarczająca dla przeprowadzenia ewentualnej transakcji z oczekiwanym zyskiem lub dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowej.

Nieruchomości komercyjne Trójmiasto – kwestie odszkodowawcze

Nasza firma oferuje profesjonalne wykonanie wyceny nieruchomości komercyjnej również w przypadku procesów odszkodowawczych. Swoje usługi świadczymy na każdym etapie postępowania od polubownego do sądowego. Wyceny nieruchomości komercyjnych dokonuje się nie tylko na potrzeby towarzystwa ubezpieczeniowego, kiedy doszło do zdarzenia objętego polisą, ale również, wtedy gdy konieczne jest zamknięcie przedsiębiorstwa z powodu na przykład planowanej budowy drogi. Tego typu sytuacje najczęściej dotykają stacje paliw, sklepy usługowe, zakłady produkcyjne lub hotele..

Nieruchomości komercyjne w kontekście prawno-finansowym

Wyceny nieruchomości na potrzeby prawno-finansowe najczęściej wykonujemy w miastach województwa pomorskiego takich jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot. W zależności od oczekiwań klienta możemy przygotować oszacowanie odpowiednio jako dowód w sądzie, czy dokument księgowy. Wyceny sporządzane przez naszą firmę znajdują swoje zastosowanie także w przypadku zawierania ubezpieczeń, wyjaśniania kwestii podatkowych czy zarządzania posiadanym portfelem nieruchomości.

Zapytaj o szczegóły oferty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości