W ramach wyceny nieruchomości komercyjnych wykonujemy następujący zakres usług:

  • wycena nieruchomości usługowych,
  • wycena nieruchomości handlowych,
  • wycena nieruchomości biurowych,
  • wycena nieruchomości magazynowych,
  • wycena nieruchomości produkcyjnych,
  • wycena nieruchomości hotelowych,
  • wycena stacji paliw,
  • wycena terenów inwestycyjnych.

Opracowania wykonujemy dla potrzeb ustalenia ceny kupna/sprzedaży, podziału majątku, określania wartości odszkodowań oraz zarządzania portfelem nieruchomości, a także dla celów kredytowych, księgowych, sądowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i informacyjnych.