W ramach wyceny przedsiębiorstw  wykonujemy następujący zakres usług:

  • wycena przedsiębiorstw,
  • wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw,
  • wycena udziałów,
  • wycena akcji w spółkach kapitałowych.

Opracowania wykonujemy dla potrzeb ustalenia ceny kupna/sprzedaży, wniesienia aportu do spółki, podziału majątku, określania wartości odszkodowań oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa, a także dla celów kredytowych, księgowych, sądowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i informacyjnych.