W ramach wyceny służebności wykonujemy następujący zakres usług:

  • wycena służebności przesyłu,
  • określanie wartości odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
  • wycena służebności gruntowych,
  • wycena służebności osobistych,
  • określanie wartości odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Opracowania wykonujemy dla potrzeb określenia ceny za ustanowienie służebności, określania wartości odszkodowań, a także dla celów sądowych i informacyjnych.