W ramach wyceny służebności wykonujemy następujący zakres usług:

  • wycena służebności przesyłu,
  • określanie wartości odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
  • wycena służebności gruntowych,
  • wycena służebności osobistych,
  • określanie wartości odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Opracowania wykonujemy dla potrzeb określenia ceny za ustanowienie służebności, określania wartości odszkodowań, a także dla celów sądowych i informacyjnych.

Podstawowe rodzaje służebności

W Polsce możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje służebności. Należą do nich służebności gruntowe, osobiste oraz przesyłu. Związane są one zawsze z nieruchomością. Służebności mogą powstać w wyniku zawarcia umowy z właścicielem lub też przymusowo w drodze postępowania sądowego, administracyjnego, na przykład w sytuacjach, kiedy doszło do przekroczenia granic sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku.

Wycena służebności przesyłu Trójmiasto

Wycena służebności przesyłu to działania mające głównie na celu określenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Tego rodzaju ekspertyzy wykorzystywane są głównie przy procesie negocjacyjnym lub dla potrzeb prowadzonych postępowań sądowych.. Oferujemy swoje usługi nie tylko na terenie Trójmiasta, ale również w obszarze województwa pomorskiego.

Wycena służebności przesyłu na potrzeby odszkodowawcze

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie określania wartości odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości koniecznie skontaktuj się z naszą firmą. Do każdego zlecenia podchodzimy w pełni profesjonalnie, dzięki czemu masz pewność wykonania usługi rzetelnie. Bez względu na zakres powierzonych prac swoje zadania wobec klientów wykonujemy najszybciej, jak to jest możliwe.

Wycena służebności w mieście Gdańsk

Nasza firma zajmuje się wyceną służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu. Przygotowujemy profesjonalne dokumenty na potrzeby prowadzonych spraw sądowych czy administracyjnych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, po prostu skontaktuj się z nami -nie tylko odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, ale zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Zapytaj o szczegóły oferty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości